top of page

Over ons

Huizen van Vrede vzw helpt erkende vluchtelingen uit Brugge om een woning te vinden. We helpen ze ook om van hun huis een thuis te maken. 

Wat is onze missie?​

 • We begeleiden erkende vluchtelingen die een betaalbare, veilige en gezonde woning zoeken op de private huurmarkt

 • We willen de brug vormen tussen de erkende vluchteling/huurder en eigenaars die hun woning verhuren. Indien nodig komt de vzw tussen via onderverhuring.

 • We helpen erkende vluchtelingen hun woning inrichten. In onze magazijnen kunnen ze gratis spullen uitkiezen voor hun woning.

 • We begeleiden onze erkende vluchtelingen in hun woningen. Onze vrijwilligers stimuleren en faciliteren zodoende hun integratie in onze maatschappij. 

 • We zorgen dat de woningen beheerd worden als een goede huisvader. Indien nodig kan onze karweiencoördinator kleine klussen en reparaties laten uitvoeren. Grotere problemen worden door de karweiencoördinator besproken met de eigenaar. 

 • We geven beperkte leningen voor het bekostigen van gezinshereniging aan erkende vluchtelingen die een woning bij de vzw huren. 

Waar staan we vandaag?

Huizen van Vrede vzw kon al heel wat erkende vluchtelingen helpen. Onze werking in cijfers:

 • De vzw verhuurt in totaal netto 78 panden met akkoord van de eigenaar. Zo’n 283 personen hebben daardoor vandaag onderdak.

 • We konden in 2020 bij 10 panden met succes bemiddelen tussen eigenaar en erkende vluchteling. Dat resulteerde in een rechtstreeks contract tussen beide partijen.

 • Het WoonCafé registreerde ondanks de sluitingsperiodes omwille van de coronacrisis in 2020 meer dan 300 bezoekers.

 • Het MussenNest verhuisde in maart 2020 van de Barrièrestraat naar een zijvleugel van de psychiatrische kliniek OLV. Niet minder dan 14 vrijwilligers onthalen de nieuwkomers in ons magazijn en zorgen voor het transport.

 • Het VrijwilligersCafé kon in 2020 slechts 3 keer samenkomen.

 • De karweiploeg noteerde 167 tussenkomsten in 2020. Belangrijk voor de nieuwkomers, maar ook voor die eigenaars die daardoor in belangrijke mate ontzorgd worden. 

 • Meer dan 60 vrijwilligers vormen vandaag het menselijk kapitaal van de vzw.

 • De oproep voor de winwinlening in november 2020 kon al na 3 weken afgerond worden. Er werd 57.000 euro verzameld om de verbouwing van een groot pand te financieren.

Lees het jaarverslag 2020 voor meer details.

Werking van de vzw

De vzw Huizen van Vrede is opgericht op 23 augustus 2016 onder het ondernemingsnummer 0662.869.789. 
 

Het bestuursorgaan bestaat uit 10 bestuursleden en komt maandelijks samen. Daarnaast is er een algemene vergadering met 16 leden.
 

Dankzij de vele grote en kleine giften van mensen en instellingen die ons werk genegen zijn, beschikt de vzw over een financiële buffer.

Partners van Huizen van Vrede

Huizen van Vrede werkt niet alleen nauw samen met het OCMW Brugge, Rode Kruis, ESTAS, vzw de Patio, De Kerseboom, Brugge Binnenstad, maar ook met tal van andere organisaties. Ontdek meer over onze partners.

Huizen van Vrede in de pers

 Huizen van Vrede vzw in de pers:

Wil je meer weten over Huizen van Vrede?

Contacteer ons via info@huizenvanvredevzw.be.

bottom of page