top of page

Partners van Huizen van Vrede

Huizen van Vrede werkt nauw samen met de volgende organisaties: 

 • OCMW Brugge: DE cruciale partner met maatschappelijk werkers die velen uit onze doelgroep en onze vrijwilligers begeleiden. Er is een samenwerkingsovereenkomst tussen Huizen van Vrede en OCMW Brugge met een gedeelde afsprakennota. Heb je als vrijwilliger van Huizen van Vrede een vraag waarvoor je de hulp nodig hebt van de professionals van het OCWM? Stuur een mail naar info.hvv@ocmw-brugge.be

 • Welzijnsschakel INTEGRAAL vzw, Brugge: intense samenwerking en sponsoring bij gezinsherenigingen.

 • WoonAteliers (Stad Brugge ism OCMW, 't SAS, CAW...): Huizen van Vrede is de enige partner die op vrijwillige basis het atelier "Woning zoeken" verzorgde/verzorgt. Het concept WoonAtelier (deel Woning zoeken) wordt door Huizen van Vrede vanaf 2023 overgenomen.

 • Stadsdiensten "(Ver)bouwen, wonen en energie", het Energieloket, het Woonloket, maar ook Vrije tijdsparticipatie. Vooral met het Energieloket, het Woonloket en 't Sas is een nauwere samenwerking gegroeid.

 • CAW-Noord-West Vlaanderen Brugge leidt niet alleen urgente woonstvragen naar ons, maar geeft ons ondersteuning wanneer de OCMW omkadering wegvalt bij werk, bij acute vragen, bij vragen omtrent gezinshereniging…

 • Solidariteit met vluchtelingen Assebroek Brugge: deze werkgroep bestaat uit vrijwilligers die zich inzetten voor het onthaal en de noden van vluchtelingen in Assebroek.

 • SOCK VZW - Solidariteit Onthaalhuis Christus Koning: deze vereniging staat onder meer in voor residentiële opvang van vluchtelingen en de begeleiding van vluchtelingen bij de verschillende procedures en administraties.

 • MamaStart is een Brugse organisatie die zich inzet voor mama's met jonge kinderen en zwangere vrouwen die het financieel (even) wat moeilijker hebben.

 • Give a Day verbindt burgers, scholen, non-profits, gemeentes en bedrijven, en geeft hen de tools om samen maatschappelijke uitdagingen aan te gaan via vrijwillige inzet. De vrijwilligersvacatures voor Huizen van Vrede vind je bij Give a Day.

 • Gastvrij Netwerk Vlaanderen met een bundeling van 64 lokale vrijwilligersgroepen, vzw’s of feitelijke verenigingen in Vlaanderen en Brussel. die zich inzetten voor mensen op de vlucht (zie https://wewelcome.be/

 • Orbit vzw werkt rond diversiteit en migratie via publicaties, acties en campagnes, vorming en debat. Voorziet ook toegang tot juridische vraag en antwoord met Helder Recht.

 • Vluchtelingenwerk Vlaanderen verdedigt als koepelorganisatie de belangen van de vluchteling en asielzoeker.

 • Koning Boudewijnstichting ondersteunt onder meer verenigingen die zich inzetten voor vluchtelingen. HvVr vzw kreeg al financiële steun door deel te nemen aan hun projectoproepen. Ook je fiscaal aftrekbare gift aan Huizen van Vrede vzw komt terecht op de rekening van de Koning Boudewijnstichting. Zij storten het bedrag aan ons door en bezorgen jou een fiscaal attest.

 • Streekfonds West-Vlaanderen steunt initiatieven van verenigingen of organisaties die zich inzetten om extra kansen te creëren voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Als Laureaat van de Prijs Paul Breyne kreeg HvVr van het Streekfonds in het verleden een extra financiële steun. 

 • De Beernemse Notekraker is een sociale kruidenier met een lage drempel voor mensen die het financieel moeilijk hebben.

 • De Kerit in Roeselare wil mensen in armoede helpen die door de mazen van het sociale vangnet vallen of die de weg naar de professionele of vrijwillige hulpverlening niet vinden.

 • Living Vlaanderen vzw in Kuurne huurt appartementen en woningen op de private markt en onderverhuurt, met toestemming van de eigenaar, door aan erkende vluchtelingen.

 • Thope in Gent helpt vluchtelingen om een huis, appartement of studio te vinden en staat borg tegenover de eigenaar via huren en onderverhuren, tenzij rechtstreekse verhuur mogelijk is. Het ondersteunt de bewoners, in samenwerking met allerlei diensten.

Wil je ook partner worden van Huizen van Vrede?

Contacteer ons via info@huizenvanvredevzw.be of bel 0493 82 66 82.

bottom of page